ΜΟΤΟ ΠΗΓΑΣΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ | ΤΗΛ. 210 4221060 | E - mail: info@motopegasus.com | ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ KABUTO – AXXIS - YOHE – SCOTT – SEVENTY DEGREES – SP CONNECT – AUVRAY - UCLEAR

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ο αριθμός πλαισίου. Πως διαβάζεται και τι μας λέει.

Τα 3 πρώτα στοιχεία αποτελούν το πρώτο και σπουδαιότερο ίσως τμήμα του αριθμού πλαισίου. Ονομάζεται WMI και δείχνει την χώρα κατασκευής και τον κατασκευαστή.

Χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα. Μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε την χώρα κατασκευής οποιουδήποτε οχήματος έχετε μπροστά σας.

WMI Region Notes
A-H Africa AA-AH = South Africa
J-R Asia J = Japan
KL-KR = South Korea
L = China
MA-ME = India
MF-MK = Indonesia
ML-MR = Thailand
PA-PE = Philippines
PL-PR = Malaysia
RF-RG = Taiwan
S-Z Europe SA-SM = United Kingdom
SN-ST, W = Germany
SU-SZ = Poland
TA-TH = Switzerland
TJ-TP = Czech Republic
TR-TV = Hungary
TW = Portugal
VA-VE = Austria
VF-VR = France
VS-VW = Spain
VX-V2 = Yugoslavia
XL-XM = The Netherlands
XS-XW = USSR
X3-X0 = Russia
YA-YE = Belgium
YF-YK = Finland
YS-YW = Sweden
ZA-ZR = Italy
1-5 North America 1, 4, 5 = United States
2 = Canada
3 = Mexico
6-7 Oceania 6A-6W = Australia
7A-7E = New Zealand
8-0 South America 8A-8E = Argentina
8F-8J = Chile
8X-82 = Venezuela
9A-9E, 93-99 = Brazil
9F-9J = Colombia

Χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε το έτος κατασκευής του οχήματος.

Ο κωδικός που αντιστοιχεί στο έτος, είναι το δέκατο στοιχείο ενός 17 ψήφιου αριθμού πλαισίου.

Code Year Code Year Code Year Code Year Code Year Code Year
  A = 1980 L = 1990 Y = 2000 A = 2010 L = 2020 Y = 2030
  B = 1981 M = 1991 1 = 2001 B = 2011 M = 2021 1 = 2031
  C = 1982 N = 1992 2 = 2002 C = 2012 N = 2022 2 = 2032
  D = 1983 P = 1993 3 = 2003 D = 2013 P = 2023 3 = 2033
  E = 1984 R = 1994 4 = 2004 E = 2014 R = 2024 4 = 2034
  F = 1985 S = 1995 5 = 2005 F = 2015 S = 2025 5 = 2035
  G = 1986 T = 1996 6 = 2006 G = 2016 T = 2026 6 = 2036
H = 1987 V = 1997 7 = 2007 H = 2017 V = 2027 7 = 2037
J = 1988 W = 1998 8 = 2008 J = 2018 W = 2028 8 = 2038
K = 1989 X = 1999 9 = 2009 K = 2019 X = 2029 9 = 2039

Κοινοποιήστε αυτό το post