Διάφορα χημικά

Άλλου τύπου ειδικά χημικά και καθαριστικά. Βοηθούν την καλή λειτουργία – συντήρηση της μοτοσυκλέτας, τον καθαρισμό και την συντήρηση του εξοπλισμού αναβατών.

Φίλτρο